The secret of beauty

聖誕婚展

Dec 10, 2013
-

有幾多個姐妹收到下星期0既聖誕婚紗婚宴博覽會0既門票啊?會唔會去呀?M先生公司同事俾佢,佢話唔好浪費喎。你地揀婚紗嗰陣會考慮啲咩呀?

我個人喜好係露背,如果唔係都唔會咁積極減肥,不成功便成仁!哈!最近有留意興啲露一邊腰線0既款… …話說減肥都慢慢見緊效(雖然放慢咗),得閒都會做下鄭多燕,諗住好似中學時間咁晚晚做Sit up就可以收下腰線,right?

 

不過又露背又露腰線,會唔會too much呢?

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Top